Czy wyniki analizy genetycznej ulegają zmianie wraz z czasem?

Geny się nie zmieniają, ale badania nad kategoriami wciąż trwają. Wyniki mogą ulec zmianie w przyszłości z powodu nowo dodanych genów do analizy określonych kategorii lub zmienionych efektów wcześniej wybranych genów.