Czym różnią się analizy genetyczne od medycznych?

Fizyczne badanie zdrowia to medyczna ocena aktualnego stanu zdrowia, natomiast analiza genetyczna Genoplan jest usługą prognostyczną opartą na badaniach naukowych i klinicznych. Najlepiej jest skorzystać z usługi analizy genetycznej jako odniesienia do poprawy nawyków życia lub wcześniejszego przewidywania chorób.