Jakie są wytyczne dotyczące czasu i temperatury pobierania próbek DNA

Zestaw do pobierania śliny zawiera roztwór buforowy, który jest dodawany do śliny natychmiast po zakończeniu dostarczania próbki. To rozwiązanie stabilizuje DNA i zapobiega skażeniu bakteryjnemu.

Buforowane próbki są stabilne w szerokim zakresie temperatur (od -20ºC do 50ºC) przez okres do 6 miesięcy. Niewykorzystane zestawy pozostają stabilne nawet po wystawieniu na działanie temperatur w tym zakresie podczas transportu lub przechowywania. Zalecamy jednak jak najszybszy zwrot próbki do naszego laboratorium po zakończeniu pobierania próbki.