Jaka jest podstawa naukowa przeprowadzanej analizy genetycznej?

W Genoplan wybieramy geny do analizy na podstawie opublikowanych artykułów naukowych wiodących instytucji badawczych i uniwersytetów na całym świecie. Aby zwiększyć dokładność, priorytetowo traktujemy również wyniki badań dotyczące pochodzenia etnicznego i pochodzenia rasowego. Ogromne ilości nowych badań publikowanych każdego roku znajdują odzwierciedlenie w raporcie poprzez bieżące aktualizacje.