Przewodnik Genoplan

Dowiedz się więcej czym jest Genoplan.

Czym jest analiza genetyczna Genoplan?

Jest to usługa, która opierając się na naszym genotypie i stylu życia, przewiduje ryzyko i prawdopodobieństwo zaistnienia ściśle określonych zdarzeń zdrowotnych w określonych kategoriach.


Oprócz prognoz przedstawiamy spersonalizowane rozwiązania oparte na wynikach analizy.
Celem analiz genetycznych Genoplan jest obniżenie ryzyka zachorowania w każdej z określonych kategorii i poprawienie jakości życia klientów, poprzez zmianę nawyków i indywidualne rekomendacje dopasowane do genotypu.

DNA Kit/Zestaw DNA Instrukcja

Instrukcja:

Zrób zdjęcie numeru seryjnego na tubce dla własnego rejestru.


  1. Zarejestruj numer seryjny na genplan.pl

 

 

 

2. Powstrzymaj się od mycia zębów, palenia. jedzenia i picia na 30 minut przed umieszczeniem śliny w tubce.

 

 

 

3. Napełnij tubkę śliną do widocznej linii. Pamiętaj, że spieniona ślina się nie liczy.

 

 

 

4.Odkręć lejek z tubki (przeciwnie do kierunku wskazówek zegara).

 

 

 

5.Zakręć nakrętkę w miejsce lejka, którą znajdziesz na spodzie tubki. Upewnij się, że nakrętka jest poprawnie zakręcona.

 

 

 

6.Jak przedstawiono na ilustracji, wstrząśnij tubką 5~7 razy.

 

 

 

7.Umieść tubkę ze śliną w „safety bag” (bezpiecznej torbie) aby zapobiec wyciekowi. Następnie umieść „safety bag” w kopercie zwrotnej (foliopaku), załączonej do zestawu.

 

 

 

8.Write your name on the return bag and drop it at the nearest post office or mailbox.

 

 

 

 

Uwaga!

  • Postępuj ostrożnie i nie wylej z tubki substancji stabilizującej.
  • Nie pij substancji stabilizującej.
  • W przypadku kontaktu substancji stabilizującej z okiem lub skórą, miejsce kontaktu spłucz obficie letnią wodą.
  • Zestaw do poboru DNA trzymaj poza zasięgiem małych dzieci.

Zastosowanie:

Pobranie materiału DNA z komórek policzkowych.

Przechowywanie:

  • Przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
  • Próbkę DNA należy wysłać niezwłocznie po pobraniu.

Znaczenie Genów

Geny, zwane także planem życia, zawierają ogromne ilości informacji biologicznej.


Wielkość genomu człowieka to 3,079 miliardów par nuklearnych, długość DNAskręconego w pojedynczym jądrze komórki wynosi ok. 2 metrów. Całkowita długość DNA w organizmie człowieka przekracza kilka milionów kilometrów.


Chociaż różnica genetyczna między ludźmi wynosi około 0,1%, to …


…jest to na tyle znaczące, że wpływa nie tylko na cechy fizyczne, takie jak kolor skóry, wzrost i wagę, ale także na osobowość i podatność na choroby.

Nasz Cel

Twój stan zdrowia jest połączonym wynikiem czynników genetycznych i środowiskowych.


W zależności od kategorii, czynniki środowiskowe wpływają od 30% do 70% na zagrożenia lub predyspozycje w danej kategorii.


Odziedziczone od rodziców geny nie zmieniają się przez całe nasze życie; czynniki środowiskowe, takie jak nawyki związane ze stylem życia, mogą się jednak zmieniać i są zależne tylko od nas.


Przykład: identyczne bliźniaki, urodzone z tymi samymi genami, prowadzą dwa różne style życia ponieważ ich otoczenie i środowisko jest inne.


Celem analizy genetycznej jest identyfikacja ryzyka genetycznego wystąpienia chorób i zapobieganie im poprzez zmiany w stylu życia i nawykach naszego dnia codziennego.

Korzystając z analizy genetycznej Genoplan pamiętaj!

Genoplan’s genetic analysis predicts your predisposition to various diseases and traits based on your genetic information and health status.


These results are independent of medical diagnosis. For medical diagnosis and treatment decisions, consultation with a doctor is necessary.


The Report is best used as a reference for predicting diseases and improving lifestyle.

Terminology

Chromosomes are threadlike structures that house DNA. You received 1 set of 23 chrosomes from your mother and another set from your father. In total, you have 1 pair of sex chromosomes and 22 pairs of non-sex (autosomal) chromosomes, resulting 46 total.

DNA is the material for storing personal genetic information. It has a double helix structure, with two long strands coiling around each other. Between the two strands are nucleobases that make up the genetic information. Nucleobase combination and order determine variation in genetic information.

Nucleobase is a DNA component that connects the two long DNA strands. Main nucleobases are adenine(A), thymine(T), guanine(G), and cytosine(C). Nucleobase pairs are A with T, and G with C. Three continuous nucleobases determine a specific amino acid, the basic unit of proteins that make up your body.

A gene is a specific DNA segment, containing unique information of an individual. Genes characterize traits such as skin color and blood type, and are inherited from parents to children. Only 1~2% of your total DNA is known to contain information for your body’s makeup.

Genotype refers to the pair of nucleobases inherited from parents (e.g.AA, TC). Traits such as eye color or ear shape are determined by an individual’s genotype, or which nucleobase is present at a specific point in a gene’s sequence of nucleobases.

Refers to change (mutation) in nucleobase sequence that make up a gene, caused by a variety of factors. Genetic mutations can affect bodily function or appearance, ornot affect them at all.

Prevalence is the proportion of persons in a population who have a particular disease or attribute at a specified point in time. Unlike incidence rate, which accounts for only new cases, prevalence includes both new and preexisting cases in its calculation.

Incidence rate refers to the degree in which a specific disease has occurred in a given period of time. It is calculated as the affected percentage of a population being studied. It is used for predicting a disease onset rate or risk.

Allele refers to a variant form of a gene. Each gene has a specific chromosome location, resulting in two copies. One copy of the gene is inherited from each parent. If these two copies differ from each other, they are known as alleles. Differing traits among individuals are in part due to differences in the alleles they carry. Some allelic variations among people do not result in visibly detectable differences.

Effect allele is a genetic variant that increases the likelihood of certain condition (cancer, general disease), or that is more likely to yield a specific trait. For example, if carrying an A allele, compared to a G allele, in a gene increases the likelihood of developing certain disease, A allele is the effect allele.

SNP refers to a genetic variation at a gene’s specific nucleobase location. Some individuals may carry nucleobase A, while others may carry nucleobase G at a specific location. Variation among individuals in gene function, appearance, and disease risk are determined by these SNP differences.

It is a score that describes how well the selected markers describe the corresponding report. Based on race and size of population studied in the referenced research articles, its is calculated using an algorithm developed at Genoplan and the max score is 100.

A “carrier” is someone who can potentially pass on a gene containing variant(s) associated with a condition; but he or she does not actually suffer from this condition. Condition only occurs when both parents pass on a gene with variant(s) to their child. If only one parent passes on this gene, child (carrier) does not suffer from this condition.